КНМП "ЦПМСД №1" м. Кременчука

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" міста Кременчука

надає первинну медичну допомогу населенню міста Кременчука та Потоківського Старостинського округу (села Потоки, Мала Кохнівка, Придніпрянське, Соснівка).

Можливість реалізації прав на охорону здоров’я особам, звільненим з полону

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.2024 року №296 «Про затвердження Порядку проведення відновлювальних (постізоляційних, реінтеграційних) заходів, заходів з адаптації, підтримки (супроводу) осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення», адміністрацією КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» м. Кременчука вжито ряд заходів з організації надання медичної та психологічної допомоги особам, звільненим з полону.

Відповідним наказом по закладу затверджено відповідальну особу за організацію та супровід надання медичної допомоги особам, звільненим з полону – заступника директора з медичного обслуговування населення Тунік Олену Валеріївну (каб. №48, тел.: 0536-75-84-11).

Медична та психологічна допомога надається на умовах гарантування конфіденційності, особистісної та соціальної безпеки звільненій особі і збереження в таємниці всіх відомостей, отриманих під час надання такої допомоги. Розголошення інформації про місце перебування звільнених осіб, обсяг та умови надання їм медичної та психологічної допомоги, а також іншої інформації, яка стала відомою медичним працівникам під час надання такої допомоги, не допускається, крім випадків, визначених законом.  

Медичне обстеження звільненої особи передбачає здійснення таких заходів з надання первинної медичної допомоги в закладі КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука:

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. 

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів. 

3. Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями. 

4. Надання консультативної допомоги пацієнтам на прийомі, вдома, по телефону в межах робочого часу лікаря та графіку роботи закладу.

5. Проведення лабораторної діагностики:

– загальний аналіз крові;

– загальний аналіз сечі;

– глюкоза крові;

– холестерин загальний;

– швидкі тести на ВІЛ, гепатити В і С, тропонін, вагітність;

– проведення тестів на антиген SARS-CoV-2 відповідно до галузевих стандартів та забір матеріалу для діагностики коронавірусної інфекції.

6. Проведення інструментальної діагностики:

– електрокардіографія;

– пікфлуометрія;

– отоскопія;

– офтальмоскопія;

– вимірювання гостроти зору;

– вимірювання артеріального тиску;

– вимірювання рівня насиченості крові киснем та частоти пульсу пульсоксиметром.

7. Надання в межах первинної медичної допомоги невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. 

8. Проведення профілактичних заходів, що включає: вакцинацію (за віком, за станом здоров’я, за епідемічними показаннями) відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; вакцинація проти гострої респіраторної хвороби COVID – 19 для дорослих та дітей. 

9. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною та надання рекомендацій батькам/опікунам щодо необхідності грудного вигодовування, правильного харчування та догляду за здоровою дитиною.

10. Проведення скринінгів для раннього виявлення серцево – судинних, хронічних респіраторних, діабету, онкологічних захворювань, розладів психіки та поведінки.

11. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб, оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому, призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому, призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо), консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом, координацію із забезпечення медичних, психологічних та інших потреб пацієнта.

12. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі первинної медичної допомоги.

13. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

14. Лікування в умовах денного стаціонару з введенням лікарських засобів внутрішньовенно, внутрішньом’язово, внутрішньовенно краплинно за призначенням сімейного лікаря.

15. Виписка електронних (за потреби паперових) рецептів лікарських засобів, які передбачені програмою реімбурсації «Доступні ліки» та для пільгового забезпечення ліками окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.

16. Видача електронних направлень, для проведення необхідних клініко – лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій вузькопрофільних лікарів та госпіталізації на рівні спеціалізованої медичної допомоги.

17. Видача довідок, висновків про тимчасову непрацездатність направлень для проходження медико – соціальної експертизи, лікарських свідоцтв про смерть та інших документів установчого зразка, згідно з вимогами чинного законодавства.

18. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) з формування навичок здорового способу життя, та питань вакцинації, підтримки психічного здоров’я.

КНМП Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кременчука,

м. Кременчук, вул. І. Мазепи, буд. 26

Директор: Тарасова Наталія Євгеніївна

Приймальня директора: (0536)75-84-14, (0536)75-84-10, моб. тел. 067-483-41-00

Реєстратури

Амбулаторій ЗПСМ №1, №2, №3,  вул. Івана Мазепи, буд. 26

–  моб. тел. 067-540-81-44, (0536)75-84-05, (0536)75-84-06

Амбулаторія ЗПСМ №4, вул. Давида Кострова, буд. 76  

– моб. тел. 067-540-77-52

Амбулаторія ЗПСМ №5, вул. Академіка Маслова, буд. 13/9

– моб. тел. 067-540-73-87

Амбулаторія ЗПСМ №6, вул. Кооперативна, буд. 19

– моб. тел. 067-326-22-10, 050-610-17-11

Амбулаторія ЗПСМ №7, село Потоки, вул. Центральна, буд. 17

– моб. тел. 098-887-21-54